Privacy

Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met inhoudelijke informatie en persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht conform de beroepscode en de privacy-wetgeving. 

In het kader van de privacy-wet verklaar ik dat al je gegevens verwijderd worden zodra het contact met jou zakelijk verbroken is. Ik verkoop niets en geef niets door.