Kwaliteit

De Praktijk is anders! staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid van behandeling. Om steeds opnieuw optimale kwaliteit te waarborgen volgt de therapeut/trainer/coach regelmatig supervisie- en intervisiebijeenkomsten. Feedback is daarbij ook van belang om kwaliteit te blijven waarborgen.
De Praktijk is anders! volgt de beroepscode.

Privacy 
Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met inhoudelijke informatie en persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht conform de beroepscode en de privacy-wetgeving. 

Afspraken
Bij verhindering dient een gemaakte afspraak minstens 48 uur van te voren te worden afgezegd. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de betreffende afspraak toch in rekening worden gebracht.