Sociaal Panorama

Wil jij je intieme banden, familiebanden of werkrelaties verbeteren?
Wil jij ook inzicht in hoe jij je verhoudt tot belangrijke anderen in je werk of privé?

Uitgangspunten van het Sociaal Panorama
Jouw plek in de samenleving heb je zelf onbewust vastgelegd.
Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders.
Intermenselijke relaties worden in het Sociaal Panorama model opgevat als cognitieve constructies (gedachten en ideeën) in de mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties.
Met behulp van het Sociaal Panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.
Met andere woorden: Het
Sociaal Panorama is een manier om je innerlijke sociale werkelijkheid te ontdekken en verbeteren.

Wat is het?
Sociaal Panorama is een methode die ontwikkeld is door de Nederlandse sociaal psycholoog Lucas Derks. Deze methode gaat er vanuit dat iedereen zijn sociale omgeving innerlijk weergeven als een soort landschap; een panorama.
Dit panorama is een denkbeeldige 3-dimensionale ruimte om je heen, waarin elke persoon in je leven een bepaalde plaats heeft. Het soort contact dat je met iemand hebt, bepaald de positie van deze persoon in jouw Sociaal Panorama. Niet alleen de positie maar ook de hoogte, de kijkrichting en de helderheid van het innerlijke beeld van de ander speelt hierin een rol.
Zo zal een geliefde in je Sociaal Panorama meestal dichtbij je staan en helder zijn weergegeven. Iemand waar je weinig mee hebt staat waarschijnlijk ver weg en is vaag.
Je bent je meestal niet bewust van jouw Sociaal Panorama. Je beschouwt het soort contact dat je met iemand hebt als vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat ‘hij of zij nu eenmaal zo is’. In werkelijkheid wordt de relatie echter bepaald door de plek die die ander in jouw eigen sociale landschap inneemt.

Iedereen heeft meerdere Sociale Panorama’s, eentje voor elke groep mensen waar je bij hoort. Zoals je gezin, je werk- en vriendenkring. Bovendien heb je naast jouw huidige panorama ook nog panorama’s van vroeger opgeslagen, bijvoorbeeld van het gezin waarin je bent opgegroeid.

In je Sociaal Panorama heb je ook een plek voor jezelf. Deze plek geeft aan wie jij bent in deze groep. Het zegt iets over je zelfbeeld, je eigenwaarde en je zelfvertrouwen. Heb je een positief zelfbeeld en veel zelfvertrouwen dan zie jij jezelf in jouw Sociaal Panorama, meestal dichtbij, groot, scherp en kleurrijk. Heb je een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen dan zie jij je zelf  vaak veraf, klein, vaag en kleurloos of juist heel groot en opgeblazen.

Voor wie is Sociaal Panorama geschikt?
Sociaal Panorama is geschikt voor iedereen die op een of andere manier problemen heeft met andere mensen. Voorbeelden hiervan zijn: relatieproblemen, conflicten, gepest worden, angsten, sociale fobieën, problemen met ouders, kinderen, collega’s of baas, gevoelens van haat, jaloezie, schuld, wraak, onderdanigheid etc.

Hoe werkt het?
Het innerlijke Sociaal Panorama kan bewust worden gemaakt. Het is meestal een hele eye-opener voor mensen als ze hun innerlijke sociale landschap ontdekken. Deze bewustwording opent voor jou de mogelijkheid tot verandering.
Verandering van je Sociaal Panorama betekent ook verandering van je contact, je relatie, met anderen en met jezelf. Als je je bijvoorbeeld geïntimideerd voelt door je baas, kan het zijn dat hij in je Sociaal Panorama dichtbij, centraal en hoog staat. Door hem bewust kleiner te maken of verder weg te zetten, ga je hem ook in werkelijkheid ‘anders zien’.
Op dezelfde manier kun je je relatie met je partner verbeteren door deze in je panorama bijvoorbeeld dichterbij te zetten. Als je een laag zelfbeeld hebt, kun je dit verbeteren door jezelf dichterbij, groter, scherper en kleurrijker te gaan zien. Zelfs een Sociaal Panorama van vroeger, bijvoorbeeld van het gezin waarin je bent opgegroeid, is veranderbaar. Het is immers een herinnerde weergave in je hoofd, geen actuele werkelijkheid. Zo kun je nare ervaringen uit je kindertijd of jeugd alsnog een plek geven en loslaten.

Algemene informatie
Duur:
 3 dagen (incl. lunch)
Plaats: Almere
Tijden: 10.00 – 17.00 uur
Tarief: € 295,00 bij een minimum aantal deelnemes van zes personen
Data: op aanvraag
Klik hier om je aan te melden.
essaymoment