Privacy

Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met inhoudelijke informatie en persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht conform de beroepscode en de privacy-wetgeving. 

In het kader van de privacy-wet verklaar ik dat al je gegevens verwijderd worden zodra het contact met jou zakelijk verbroken is. Ik verkoop niets en geef niets door.

Postadres

Postbus 60012
1320 AA ALMERE

T. 06 – 5187 5132

KvK: 39080104